Nevarnosti novoletnih zaobljub

Tokratni zapis se dotakne nekaterih nevarnosti, ki so povezane s (pre)hitrimi spremembami življenjskega sloga. Namen zapisa ni vzbujanje strahu pred ukvarjanjem z vadbo - nasprotno. Poudariti je treba le, da je potrebno imeti v mislih dolgoročne cilje, da so spremembe življenjskega sloga varne in dolgoročne. Novoletne zaobljube se v nasprotnem primeru žal večinoma opustijo že pred poletjem. Avtor: Nejc Bončina

Šport in kosti

Kosti so posebna oblika vezivnega tkiva v človeškem telesu, ki telesu daje obliko in oporo, tvori sklepe ter omogoča gibanje. Kosti namreč delujejo kot vzvodi oziroma ročice navora, saj se nanje pripenjajo mišice. Posebnost kosti je, da se te nenehno preoblikujejo glede na mehanske obremenitve, vpliv hormonov in kalcija. Nizka kostna gostota, ki je močno povezana s spolom, hormoni, prehrano ter življenjskim slogom, lahko vodi v različne akutne poškodbe in kronične bolezni kostnega tkiva, ki pa jih lahko med drugim do neke mere uspešno preprečujemo tudi z vadbo in ustrezno prehrano.

Mladinska športna tekmovanja – da ali ne?

Športna tekmovanja za otroke in mladostnike so danes organizirana za vedno mlajše starostne kategorije, tudi na mednarodnem nivoju. Na teh tekmovanjih se pojavlja problem razvrščanja otrok v tekmovalne kategorije, saj sistem ne upošteva razlik v biološkem razvoju otrok, otroci z zaostankom v biološkem razvoju zato šport pogosto zapustijo. Tekmovanja so v veliki meri organizirana po pravilih za odrasle, takšen sistem pa omogoča prezgodnjo specializacijo otrok za doseganje vrhunskih rezultatov v mladinskih kategorijah.