Sindrom razdražljivega črevesja in kaj je lahko v pomoč

Sindrom razdražljivega črevesja (SRČ; angl. »Irritable Bowel Syndrome«) je ena izmed pogostejših gastrointestinalnih motenj, pri kateri se razširjenost v svetovnem merilu ocenjuje na 14 %. Zaradi kronične narave in povezanih stanj lahko v veliki meri poseže v kvaliteto življenja posameznikov. Pri ponavljajočem se pojavu omenjenih težav, ki bi lahko nakazovale na SRČ, je smiselno poiskati strokovno pomoč, ki vključuje obravnavo pri osebnemu zdravniku in zdravniku specialistu, če je to potrebno. Če težavo predstavlja način prehrane, lahko sledi individualna prehranska obravnava, pri kateri vam lahko pomagamo tudi dietetiki.