Ortoreksija nervoza in obsedenost z zdravo hrano

Ortoreksija nervoza je ena izmed motenj hranjenja, za katero je značilna preokupacija z zdravo in biološko čisto hrano in velikokrat ni prepoznana zaradi želenih ustreznih navad in kontrole nad uživanjem hrane.