Ortoreksija nervoza in obsedenost z zdravo hrano

Ortoreksija nervoza je ena izmed motenj hranjenja, za katero je značilna preokupacija z zdravo in biološko čisto hrano in velikokrat ni prepoznana zaradi želenih ustreznih navad in kontrole nad uživanjem hrane.

Nakup tekaških superg – na kaj biti pozoren?

Glede na to, da se je v zadnjih letih na trgu pojavilo ogromno različnih modelov tekaške obutve, je odločitev o nakupu »pravih superg« včasih težka. Ob nakupu je tako smiselno pogledati določene parametre obutve, kot so teža obutve, padec peta-prsti, oblikovanost za različne tipe stopala in predvsem udobje obutve. Ustrezna tekaška obutev namreč blaži sile, ki na telo delujejo med tekom in tako lahko zmanjša tveganje za pojav tekaških poškodb ter celo izboljša tekaški rezultat. Pomembno pa je omeniti še, da je ustreznost tekaške obutve močno individualno pogojena, zato je pred nakupom smiselno preizkusiti več različnih modelov superg.

Prehrana mladih športnikov

Organizirana športna aktivnost ima ugodne učinke na mlade, ker vključuje redno telesno aktivnost, socialne interakcije in razvoj identitete ter samozavesti [1]. V sklopu tega je pomembna tudi prehrana kot ključen del otrokove rasti in razvoja, ima pa tudi pomemben vpliv na športno zmogljivost [1]. Kot je bilo omenjeno že v članku Razvoj prehranskih navad v otroštvu, je optimalna rast otroka in mladostnika povezana z več različnimi dejavniki, med katere spada tudi prehrana, zato je toliko bolj pomembno razviti ustrezne prehranske navade že v tem času. Pomembno je izobraziti aktivne otroke in mladostnike o uravnoteženi prehrani ter jih spodbujati k razvoju zdravih prehranskih navad, saj to predstavlja naložbo za krepitev dolgoročnih navad, ki prispevajo k celostnemu zdravju in vplivajo tudi na zmogljivost mladih športnikov [2].

Bigoreksija Nervoza – ko ideal mišičaste postave postane breme

Bigoreksija nervoza predstavlja eno izmed novejših motenj hranjenja, med katere spada tudi ortoreksija nervoza. Za bigoreksijo nervozo je značilna obsesivna preokupacija z razmišljanjem, da posameznikovo telo ni dovolj mišičasto, te osebe pa se vidijo kot šibke in premalo mišičaste, kljub »normalni« oz. zelo mišičasti postavi, kar dobro opiše tudi naslovna slika. V nadaljevanju pa je na voljo več informacij o osnovnih značilnostih motnje, vzrokih za razvoj in prepoznavanju le-te. Kljub temu, da je motnja bigoreksija nervoza velikokrat neprepoznana s strani družbe, ker so znotraj nje vključena vedenja, povezana s treningom in prehrano, ki so večinoma videna kot pozitivna in predstavljajo cenjene vrednote, npr. ambicioznost, samokontrola, disciplina, lahko zelo negativno vpliva na kvaliteto življenja in zdravstveno stanje posameznika, zato je toliko bolj pomembno, da je motnja odkrita in zdravljena čim prej.

Sindrom razdražljivega črevesja in kaj je lahko v pomoč

Sindrom razdražljivega črevesja (SRČ; angl. »Irritable Bowel Syndrome«) je ena izmed pogostejših gastrointestinalnih motenj, pri kateri se razširjenost v svetovnem merilu ocenjuje na 14 %. Zaradi kronične narave in povezanih stanj lahko v veliki meri poseže v kvaliteto življenja posameznikov. Pri ponavljajočem se pojavu omenjenih težav, ki bi lahko nakazovale na SRČ, je smiselno poiskati strokovno pomoč, ki vključuje obravnavo pri osebnemu zdravniku in zdravniku specialistu, če je to potrebno. Če težavo predstavlja način prehrane, lahko sledi individualna prehranska obravnava, pri kateri vam lahko pomagamo tudi dietetiki.

Astma in telesna aktivnost

Članek je namenjen zmanjševanju strahu pred ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi pri bolnikih z astmo ter promociji ustrezne stopnje telesne aktivnosti. Redna in ustrezna telesna aktivnost namreč predstavlja strokovno podprt način blaženja simptomov astme. Pred začetkom s telesno aktivnostjo pa se je v primeru astmatičnih obolenj potrebno posvetovati z zdravnikom, ki vam poda priporočila, s katerimi je športna aktivnost uspešna in varna.

Prednosti in slabosti skupinskih vadb

Ali skupinske vadbe priporočam? Da in ne. Predstavljajo namreč vsekakor odlično alternativo telesni neaktivnosti, saj je ob ukvarjanju z njimi lahko prisotne več motivacije kot na primer pri lastni samostojni telesni vadbi. Za splošno, zdravo populacijo so tako vsekakor zelo priporočljive. Niso pa skupinske vadbe rešitev za vse težave, s katerimi se del današnje populacije sooča.

Razvoj prehranskih navad v otroštvu

Uvajanje hrane otrokom, skrb za razvoj ustreznih prehranskih navad in njihovo vzdrževanje predstavlja trdo delo celotne družine in vseh vključenih, da otrok razume sam pomen prehrane in, da se zna sam odločati za ustrezne prehranske izbire. Pomembni so tudi posamezni pristopi pri določenih zdravstvenih stanjih, pri katerih je potrebna strokovna obravnava in dodatno izobraževanje. Na splošno pa je kot skoraj pri vseh stvareh, potrebno najti srednjo pot in poiskati individualno prilagojene rutine, s katerimi bo družina skupaj uspela premagati določene ovire pri hranjenju in razvoju prehranskih navad, pri tem pa ne gre pozabiti tudi užitka v hranjenju.

Nevarnosti novoletnih zaobljub

Tokratni zapis se dotakne nekaterih nevarnosti, ki so povezane s (pre)hitrimi spremembami življenjskega sloga. Namen zapisa ni vzbujanje strahu pred ukvarjanjem z vadbo - nasprotno. Poudariti je treba le, da je potrebno imeti v mislih dolgoročne cilje, da so spremembe življenjskega sloga varne in dolgoročne. Novoletne zaobljube se v nasprotnem primeru žal večinoma opustijo že pred poletjem. Avtor: Nejc Bončina

Zakaj po hrani posegamo tudi, ko nismo lačni?

V današnjem  času je vedno več govora o povezavi čustev s hrano, saj se razsežnost vpliva tega pojava zaradi stresa v profesionalnem okolju, bolezni, povezanih s prehrano in na splošno hitrega, sodobnega načina življenja stopnjuje. Včasih se sploh ne zavedamo, kako velik vpliv ima hrana v našem vsakdanjiku  in da po njej posegamo tudi, ko nismo lačni.