Koristi mediteranske prehrane

Mediteranski vzorec ne zajema samo načina prehrane, ampak celoten življenjski slog, ki vključuje tudi vsakodnevno telesno aktivnost, zadosten počitek in pripravo ter uživanje hrane v dobri družbi [1]. Pri prehrani se poudarja zmernost, ki je prilagojena sodobnemu sedečemu življenjskemu slogu, tj. gre za prilagajanje energijskega vnosa z uravnavanjem velikosti porcij obrokov [2]

Prehrana in skrb za zdravje ustne votline

Kot smo ugotovili, je povezava med zdravjem ustne votline in prehrano obojestranska – slabše zdravje ustne votline lahko vpliva na posameznikovo sposobnost za hranjenje s hranilno bogato hrano, medtem ko lahko neustrezna prehrana poveča tveganje za slabše zdravje ustne votline, vključno z razvojem periodontalnih bolezni in izgubo zob [10]. Na prvem mestu sta vedno ustrezna higiena ustne votline in redni obiski zobozdravnika, z uravnoteženo prehrano, ki vsebuje ustrezen vnos sladkorjev, pa lahko dodatno prispevamo k preventivi pred nastankom bolezni ustne votline.

Načrtovanje obrokov 101

Čeprav na prvi pogled načrtovanje hrane in obrokov izgleda obremenjujoče, je potrebno te spremembe gledati na daljši rok, saj nam lahko to omogoči tudi spremembo prehranskih navad. Je pa res, da vsakemu posamezniku odgovorjajo drugačne metode, zato je smiselno prilagoditi tudi načrtovanje tako, da bo čim bolj enostavno.

Ortoreksija nervoza in obsedenost z zdravo hrano

Ortoreksija nervoza je ena izmed motenj hranjenja, za katero je značilna preokupacija z zdravo in biološko čisto hrano in velikokrat ni prepoznana zaradi želenih ustreznih navad in kontrole nad uživanjem hrane.

Prehrana mladih športnikov

Organizirana športna aktivnost ima ugodne učinke na mlade, ker vključuje redno telesno aktivnost, socialne interakcije in razvoj identitete ter samozavesti [1]. V sklopu tega je pomembna tudi prehrana kot ključen del otrokove rasti in razvoja, ima pa tudi pomemben vpliv na športno zmogljivost [1]. Kot je bilo omenjeno že v članku Razvoj prehranskih navad v otroštvu, je optimalna rast otroka in mladostnika povezana z več različnimi dejavniki, med katere spada tudi prehrana, zato je toliko bolj pomembno razviti ustrezne prehranske navade že v tem času. Pomembno je izobraziti aktivne otroke in mladostnike o uravnoteženi prehrani ter jih spodbujati k razvoju zdravih prehranskih navad, saj to predstavlja naložbo za krepitev dolgoročnih navad, ki prispevajo k celostnemu zdravju in vplivajo tudi na zmogljivost mladih športnikov [2].

Bigoreksija Nervoza – ko ideal mišičaste postave postane breme

Bigoreksija nervoza predstavlja eno izmed novejših motenj hranjenja, med katere spada tudi ortoreksija nervoza. Za bigoreksijo nervozo je značilna obsesivna preokupacija z razmišljanjem, da posameznikovo telo ni dovolj mišičasto, te osebe pa se vidijo kot šibke in premalo mišičaste, kljub »normalni« oz. zelo mišičasti postavi, kar dobro opiše tudi naslovna slika. V nadaljevanju pa je na voljo več informacij o osnovnih značilnostih motnje, vzrokih za razvoj in prepoznavanju le-te. Kljub temu, da je motnja bigoreksija nervoza velikokrat neprepoznana s strani družbe, ker so znotraj nje vključena vedenja, povezana s treningom in prehrano, ki so večinoma videna kot pozitivna in predstavljajo cenjene vrednote, npr. ambicioznost, samokontrola, disciplina, lahko zelo negativno vpliva na kvaliteto življenja in zdravstveno stanje posameznika, zato je toliko bolj pomembno, da je motnja odkrita in zdravljena čim prej.

Sindrom razdražljivega črevesja in kaj je lahko v pomoč

Sindrom razdražljivega črevesja (SRČ; angl. »Irritable Bowel Syndrome«) je ena izmed pogostejših gastrointestinalnih motenj, pri kateri se razširjenost v svetovnem merilu ocenjuje na 14 %. Zaradi kronične narave in povezanih stanj lahko v veliki meri poseže v kvaliteto življenja posameznikov. Pri ponavljajočem se pojavu omenjenih težav, ki bi lahko nakazovale na SRČ, je smiselno poiskati strokovno pomoč, ki vključuje obravnavo pri osebnemu zdravniku in zdravniku specialistu, če je to potrebno. Če težavo predstavlja način prehrane, lahko sledi individualna prehranska obravnava, pri kateri vam lahko pomagamo tudi dietetiki.

Razvoj prehranskih navad v otroštvu

Uvajanje hrane otrokom, skrb za razvoj ustreznih prehranskih navad in njihovo vzdrževanje predstavlja trdo delo celotne družine in vseh vključenih, da otrok razume sam pomen prehrane in, da se zna sam odločati za ustrezne prehranske izbire. Pomembni so tudi posamezni pristopi pri določenih zdravstvenih stanjih, pri katerih je potrebna strokovna obravnava in dodatno izobraževanje. Na splošno pa je kot skoraj pri vseh stvareh, potrebno najti srednjo pot in poiskati individualno prilagojene rutine, s katerimi bo družina skupaj uspela premagati določene ovire pri hranjenju in razvoju prehranskih navad, pri tem pa ne gre pozabiti tudi užitka v hranjenju.

Zakaj po hrani posegamo tudi, ko nismo lačni?

V današnjem  času je vedno več govora o povezavi čustev s hrano, saj se razsežnost vpliva tega pojava zaradi stresa v profesionalnem okolju, bolezni, povezanih s prehrano in na splošno hitrega, sodobnega načina življenja stopnjuje. Včasih se sploh ne zavedamo, kako velik vpliv ima hrana v našem vsakdanjiku  in da po njej posegamo tudi, ko nismo lačni.

Sadje, zelenjava ali morda oboje?

Svetovna zdravstvena organizacija v priporočilih za odrasle priporoča vsaj 5 porcij sadja in zelenjave na dan (1). Za splošno populacijo pa obstaja tudi priporočilo, ki svetuje uživanje sadja in zelenjave od 400 do 650 gramov na dan, točna količina je odvisna od naših potreb, razmerje med skupinama živil pa se giba bolj proti zelenjavi in … Nadaljuj z branjem Sadje, zelenjava ali morda oboje?